101074108-LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY

Witaj na stronach
projektu INF ARMY

Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000.
Dowiedz się, jak Wojsko Polskie walczy o przyrodę.

101074108-LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY

Witaj na stronach
projektu INF ARMY

Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000.
Dowiedz się, jak Wojsko Polskie walczy o przyrodę.

101074108-LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY

Witaj na stronach
projektu INF ARMY

Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000.
Dowiedz się, jak Wojsko Polskie walczy o przyrodę.

Nr projektu:
101074108-LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY

Tytuł projektu:
Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000.

Beneficjent projektu:
Ministerstwo Obrony Narodowej – Departament Infrastruktury 

Koordynator projektu:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie 

Budżet projektu:
Wartość projektu : 1 426 998 €
Udział Komisji Europejskiej: 855 490 €
Udział NFOŚiGW: 571 508 €

Czas trwania projektu:
1 wrzesień 2022 r. – 31 grudzień 2024 r.

BAZA DANYCH O OBSZARACH NATURA 2000
NA TERENACH WOJSKOWYCH

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...