W celu usprawnienia przepływu doświadczeń w zakresie zarządzania obszarami Natura 2000 zostanie utworzona grupa robocza skupiająca organizacje i instytucje realizujące działania przyrodnicze na terenach Natura 2000 oraz wojskowych w Unii Europejskiej. 

W ramach działania zaplanowane zostaną wyjazdy do siedziby innych beneficjentów (w tym udział w seminariach, konferencjach), wymiana informacji na temat projektów oraz doświadczeń i dobrych praktyk.

Pierwszym tego typu spotkaniem, w którym zespół INF ARMY miał przyjemność uczestniczyć była konferencja inaugurująca projekt Wetlands Green Life, którego beneficjentami są Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ( 9 maj 2023r., Warszawa) – z beneficjentami tego projektu INF ARMY podpisało deklarację współpracy.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...