Zadanie polega na realizacji i emisji reportażu w telewizji publicznej oraz na publikacji artykułów w prasie promujących projekt.

Reportaż telewizyjny ma za zadanie opisać oraz podsumować prace i efekty działań podjętych w ramach projektu. Jego celem jest promowanie programu Life i jego roli we wdrażaniu systemów informatycznych w działaniach na rzecz ochrony przyrody. Przyczyni się do podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowania zamiłowania do przyrody młodego pokolenia, stawiając za przykład troskę o środowisko ze strony wojska polskiego. Reportaż oraz artykuły mają uświadomić społeczeństwu cywilnemu, jakim przepisom prawnym, dotyczącym ochrony środowiska, podlega wojsko - jakie ma względem przyrody obowiązki oraz jakie systemy i metody są w wojsku stosowane, by im jak najlepiej sprostać. 

Celem kampanii jest poprawa łączności z obywatelami, w szczególności w zakresie działań przyrodniczych prowadzonych na terenach wojskowych, a także przedstawienie wyjątkowej wartości przyrodniczej tych obszarów. Istotne jest również wskazanie roli sieci Natura 2000 i programu Life w ochronie bioróżnorodności na tych terenach.

 

Artykuły, które pojawiły się w prasie: 

AURA Ochrona Środowiska Nr 6/23

„Wojsko walczy o przyrodę”

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...