Dla skutecznej realizacji projektu powołany został Zespół Zarządzający. Pracownicy zostali wyłonieni w drodze procedur obowiązujących w Ministerstwie Obrony Narodowej. Powołanie zespołu miało miejsce w pierwszym roku trwania projektu – III i IV kw. 2022r.

Zespół Zarządzający obejmuje następujące stanowiska:

1. Menadżer projektu 

2. Specjalista ds. realizacji projektu (3 osoby)

3. Samodzielny Księgowy/Kadry 

4. Konsultant ds. przyrody 

5. Obsługa prawna 

6. Specjalista zamówień publicznych 

7. Informatyk

8. Specjalista ds. promocji

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...