Warsztaty przyrodnicze

W ramach projektu przeprowadzono cykl jednodniowych warsztatów terenowych dotyczących ochrony przyrody na 10 obszarach Natura 2000 na terenach wojskowych w Polsce. Warsztaty były skierowane do różnych grup odbiorców – zarówno osób zarządzających tymi terenami, jak i użytkownikami terenu (około 50 osób z danego regionu). Warsztaty mają na celu przedstawienie wartości przyrodniczych terenów wojskowych i roli instytucji wojskowych w ochronie przyrody i ochronie środowiska.

Na spotkania w terenie zapraszani byli również przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, środowiska naukowego, czy leśnicy. Celem warsztatów było wspieranie współpracy pomiędzy instytucjami cywilnymi i wojskowymi, wymiana doświadczeń oraz zwiększenie zasięgu projektu i rozpowszechnianie jego wyników.

 

Łącznie w ramach warsztatów przeszkolono 500 osób:

 

- warsztat przyrodniczy PLH180013: Ostoja Góry Słonne, Termin organizacji: 16.05.2023 r.

- warsztat przyrodniczy PLC140001: Puszcza Kampinoska, Termin organizacji: 18.05.2023 r.

- warsztat przyrodniczy PLH320068: Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy, Termin organizacji: 27.06.2023 r.

- warsztat przyrodniczy PLB280014: Ostoja Poligon Orzysz, Termin organizacji: 29.06.2023 r.

- warsztat przyrodniczy PLB020005: Bory Dolnośląskie. Termin organizacji: 12.09.2023 r.

- warsztat przyrodniczy PLH080008: Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie. Termin organizacji: 14.09.2023 r.

- warsztat przyrodniczy PLB320010: Wybrzeże Trzebiatowskie. Termin organizacji 21.09.2023 r.

- warsztat przyrodniczy PLH300001: Biedrusko. Termin organizacji: 18.10.2023 r.

- warsztat przyrodniczy PLH040041: Wydmy Kotliny Toruńskiej. Termin organizacji: 19.10.2023 r.

- warsztat przyrodniczy PLH120014: Pustynia Błędowska. Termin organizacji: 23.10.2023 r.

 

Szkolenia

Działanie ma na celu przeszkolenie użytkowników systemu informatycznego opracowanego w ramach projektu z zakresu jego obsługi i wykorzystania w pracy codziennej, ale także przeszkolenie pracowników resortu obrony narodowej i administratorów systemu z zakresu edycji, aktualizacji oraz dodawania nowych pozycji i atrybutów do bazy danych systemu.

 

Planuje się przeszkolenie min. 250 osób w tym zakresie. 

 

Pierwsze szkolenie odbyło się w Centrum Szkoleniowo – Informacyjnym zlokalizowanym w siedzibie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie w dniach 25-26.04.2024 r. Szkolenie dwudniowe przeznaczone było dla przedstawicieli zarządców terenów wojskowych zajmujących się problematyką ochrony środowiska. Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z obsługą tego systemu, a także pozwoliło nabyć praktyczne umiejętności w zakresie edycji, aktualizacji i dodawania nowych pozycji i atrybutów do bazy danych systemu co pozwoli na efektywne wykorzystanie jego możliwości w codziennej pracy. Szkolenie realizowane było w ramach współpracy pracowników resortu obrony narodowej z wykonawcami/twórcami systemu informatycznego, co zapewniło kompleksowe wsparcie i zrozumienie funkcjonalności systemu.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...