Nr projektu:
101074108-LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY

Tytuł projektu:
Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000.

Beneficjent projektu:
Ministerstwo Obrony Narodowej – Departament Infrastruktury

Koordynator projektu:
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie

Budżet projektu:
Wartość projektu : 1 426 998 €
Udział Komisji Europejskiej: 855 490 €
Udział NFOŚiGW: 571 508 €

Czas trwania projektu:
1 wrzesień 2022 r. – 31 grudzień 2024 r.

 

 

 

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...