Jednym z podstawowych zadań projektu jest zgromadzenie lub aktualizacja danych przyrodniczych 

o siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000 na tych terenach. Kolejnym, równie ważnym celem projektu jest  usprawnienie systemu gromadzenia i wykorzystania danych przyrodniczych. Aby zrealizować ww. cele, w ramach projektu zlecono zadanie pn.:” .: „Opracowanie dokumentacji przyrodniczej dla wybranych obszarów Natura 2000 na terenach wojskowych”. Zadanie polega na zgromadzeniu danych przyrodniczych (opisowych i przestrzennych) o dziesięciu nw. wybranych obszarach Natura 2000 na terenach wojskowych w Polsce:

 

1.         PLB280014: Ostoja Poligon Orzysz

2.         PLC140001: Puszcza Kampinoska

3.         PLH040041: Wydmy Kotliny Toruńskiej

4.         PLH300001: Biedrusko

5.         PLH320068: Jezioro Wicko i Modelskie Wydmy

6.         PLB320010: Wybrzeże Trzebiatowskie

7.         PLH180013: Ostoja Góry Słonne

8.         PLH120014: Pustynia Błędowska

9.         PLB020005: Bory Dolnośląskie

10.       PLH080008: Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie

 

 W trakcie zadania zostaną przeprowadzone szczegółowe badania botaniczne i zoologiczne na części obszarów Natura 2000 znajdujących się w użytkowaniu wojskowym. Aktualne rozmieszczenie badanych elementów przyrodniczych oraz ocena ich stanu ochrony zostaną opracowane na podstawie szczegółowych badań terenowych w 2024 roku. Ponadto w ramach zadania zostaną zgromadzone również wszystkie inne dostępne dane przyrodnicze o tych obszarach. Wszystkie pozyskane dane, zarówno obecnie dostępne, jak i pozyskane w ramach prac terenowych zostaną wprowadzone do systemu informatycznego opracowanego w ramach tego samego projektu.

W lutym 2024 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcami na realizację 7 części zadania. W kwietniu 2024 r. zostały podpisane 3 kolejne umowy z Wykonawcami na realizację trzech ostatnich części zadania. 

Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. Termin zakończenia zadania to 31.10.2024 r.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...