Tablice informacyjne zawierające dane o projekcie zostały wykonane i zamontowane w terminie 
do dnia 25.11.2022 r. 

Łącznie zamontowane zostały 3 tablice informacyjne: 

  • na terenie siedziby Głównego Beneficjenta tj. Departamentu Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej;
  • na terenie siedziby koordynatora projektu tj. Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie:
    • przy wejściu do budynku zlokalizowanego przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie - jedna tablica jednostronna 
    • przy wejściu do pomieszczenia, przewidzianego pod utworzenie w ramach zadania T.3.8 Centrum Szkoleniowo Informacyjnego, w budynku zlokalizowanym przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie - jedna tablica jednostronna 

Tablice, oprócz informacji o realizacji projektu, zawierają informacje o źródle pochodzenia środków finansowych - Instrument LIFE, NFOŚiGW oraz opatrzone są logo m.in. Natura 2000, LIFE, NFOŚiGW,  MON.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...