Raport Laika to opracowanie w języku niespecjalistycznym zawierające informacje o realizacji projektu - najważniejsze zadania, cele, działania i wyniki działań. Jest niezbędny w celu zwiększenia świadomości społeczności o prowadzonych działaniach ochronnych na obszarach Natura 2000 w wojsku.

Raport zostanie opracowany w języku polskim i angielskim.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...