W budynku koordynatora projektu wyznaczona została sala, która spełnia funkcje Centrum szkoleniowo-informacyjnego. Miejsce to zostało utworzone w celu organizacji wszelkiego rodzaju szkoleń, spotkań, wideokonferencji. 

Wszystkie szkolenia przewidziane w zadaniu T.2.3 Organizacja szkoleń i warsztatów będą zorganizowane w centrum, które w ramach projektu zostało doposażone w sprzęt multimedialny. Sprzęt został zakupiony w trybie przetargowym. Wyłoniona firma zamontowała ścianę videowall.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...