Pod koniec projektu zostanie przygotowany plan, który będzie uwzględniał sposób kontynuowania działań zapoczątkowanych w projekcie LIFE oraz strategię upowszechniania i przekazywania informacji o rezultatach projektu, już po jego zakończeniu.

Plan zostanie sporządzony przez zespół zarządzający projektem, w dwóch językach: polskim i angielskim.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...