Zadanie polega na opracowaniu i publikacji książki zawierającej kompendium wiedzy o ochronie przyrody na terenach wojskowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych przyrodniczych zebranych na 10 obszarach Natura 2000 objętych projektem, a także wypracowane w ramach projektu procedury zarządzania tymi obszarami w zakresie gromadzenia i udostępniania danych przyrodniczych. 

Poradnik zostanie wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy (750 szt. w j. polskim i 250 szt. w j. angielskim), natomiast objętość publikacji to ok. 200 stron.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...