Rozeznanie rynku na potrzeby wyboru Wykonawcy dla zadania utworzenia strony internetowej projektu przeprowadzono w listopadzie 2022r. Strona internetowa projektu została utworzona w styczniu 2023roku i planuje się jej prowadzenie przez okres 7 lat i 4 miesięcy. 

Adres: http:/inf-army.pl

Strona internetowa prowadzona jest w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej oraz zawiera logotypy: Flaga europejska (emblemat), Natura2000, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), Ministerstwo Obrony Narodowej oraz logo projektu INF ARMY. 

Jej głównym zadaniem jest prezentowanie założeń, prowadzonych działań i rezultatów projektu możliwie jak najszerszej grupie odbiorców. Z uwagi na to sporządzono proste, intuicyjne menu podzielone na bloki tematyczne: o projekcie INF ARMY, o obszarach Natura 2000 oraz blok przedstawiający harmonogram działań oraz realizację każdego z nich. W menu startowym umieszczane są aktualizacje na temat bieżących wydarzeń w projekcie, natomiast w zakładce multimedia przedstawiane są galerie zdjęć i filmów oraz informacje na temat wzmianek o INF ARMY w mediach. Zakładka Praca i Przetargi to miejsce gdzie umieszczane są odnośniki do platformy zakupowej RZI w Krakowie w postępowaniach na wybór Wykonawcy zadań dot. projektu.  Zakładka kontakt zawiera dane teleadresowe Biura Projektu i zespołu INF ARMY.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...