Biuro zostało utworzone w wydzielonych na ten cel pomieszczeniach na terenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie – kompleks wojskowy przy Mogilska 85 w Krakowie. 

Przystosowanie pomieszczeń (ustawienie mebli i ustawienie potrzebnego sprzętu) RZI 
w Krakowie wykonał we własnym zakresie. W ramach projektu zakupiono sprzęt oraz niezbędne materiały biurowe.

Samochód TOYOTA COROLLA CROSS, który odebrano w dniu 31.03.2023 r. jest wykorzystywany wyłącznie na cele realizacji projektu LIFE.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...