I Szkolenie administratorów systemu informatycznego

I Szkolenie administratorów systemu informatycznego

W dniach  25-26 kwiecień 2024 w Krakowie w centrum szkoleniowo – informacyjnym odbyło się pierwsze szkolenie z cyklu szkoleń dla administratorów, użytkowników ale także pracowników resortu obrony narodowej z systemu informatycznego z zakresu obsługi i wykorzystania w pracy codziennej, systemu z zakresu edycji, aktualizacji i dodawania nowych pozycji i atrybutów do bazy danych systemu. Baza danych to jedno z zadań realizowanych w ramach projektu LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY . Szkolenia będą realizowane w ramach współpracy pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Krakowie z innymi administratorami obszarów Natura 2000 w zasobach MON.  Łącznie w ramach cyklu 10-15 szkoleń planuje się przeszkolenie 250 osób.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...