II Spotkanie Komitetu Sterującego

II Spotkanie Komitetu Sterującego

W dniu 07.03.2024. w Krakowie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego INF ARMY.

Przedstawiono członkom Komitetu postęp prac projektu pt. „Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000” oraz omówiono szczegółowo postępy prac przy tworzeniu bazy danych . 
Menedżer projektu zapoznał uczestników z zadaniami które pozostały do wykonania do zakończenia projektu.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...