Kurs „Bezpieczeństwo ekologiczne” w ASzWoj

Kurs „Bezpieczeństwo ekologiczne” w ASzWoj

Dnia 6 marca 2024r. w Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie odbył się kurs pn. „Bezpieczeństwo ekologiczne”. 

Na zaproszenie organizatorów swoje wystąpienie pt. „Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000” miała menadżer INF ARMY Katarzyna Kępa. 

Celem przemówienia było zarówno przedstawienie projektu LIFE21-GIE-PL-INF-ARMY, jego głównych założeń i celów, stopnia jego realizacji, jak i omówienie całego wachlarza możliwości pozyskiwania środków unijnych na działania proekologiczne. 

Ważnym elementem wystąpienia było również zwiększenie świadomości uczestników na temat wpływu służbowych decyzji na stan przyrody, a w szczególności obszarów Natura 2000 występujących na terenach wojskowych oraz propagowanie ekologicznych postaw i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska w wojsku.

To było bardzo owocne spotkanie. 

Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...