Odprawa Szefa Infrastruktury IWsp SZ - Bydgoszcz

Odprawa Szefa Infrastruktury IWsp SZ - Bydgoszcz

Odprawa Szefa Infrastruktury Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych - Bydgoszcz - 30.01-01.02.2024r. to kolejne spotkanie, w którym miał przyjemność uczestniczyć zespół INF ARMY. 
W panelu przeznaczonym dla przedstawicieli ochrony środowiska tematykę działań proekologicznych w MON i pozyskiwania środków na ten cel przybliżyła Menadżer p. Katarzyna Kępa. Duża część wykładu poświęcona była stopniu zaawansowania prowadzonego przez Zespół INF ARMY projektu pt. „Wspieranie użytkowników terenów wojskowych w zarządzaniu obszarami Natura 2000”
Dziękujemy organizatorom za zaproszenie.

LifeNatura 2000Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejMinisterstwo Obrony Narodowej
Loading...